תיבה לממתקים (קטנה) לSL
ג-17 ר-14.5 ע-14
מק”ט: 5108000000002

תיבה לממתקים (גדולה)
לSL ג-23 ר-22 ע21
מק”ט: 5108000000003